ВИГОТОВЛЕННЯ ТРУБОПРОВІДНОЇ АРМАТУРИ, ЕНЕРГЕТИЧНОГО І ПРОМИСЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ

МІСІЯ І СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА ЯКОСТІ

Місією Концерну «СоюзЕнерго» є виготовлення і постачання високоякісної продукції, надання послуг на основі власного потенціалу проектування і виробництва, сучасних науково-технічних досягнень, світового досвіду інжинірингу.

Основоположним принципом в нашій роботі є визначення та розуміння потреб, очікувань споживачів.

Взаємовигідні і довгострокові партнерські відносини - наша філософія бізнесу!

Концерн «СоюзЕнерго» виробляє і поставляє трубопровідну арматуру, теплоенергетичне і промислове обладнання. Споживачами нашої продукції є підприємства гірничо-металургійного та теплоенергетичного комплексів, хімічної, нафтопереробної, цементної і атомної промисловості. Гірничо-металургійний і теплоенергетичний комплекси України - це основа функціонування та розвитку національної економіки країни, що покладає на виробників енергетичного обладнання велику відповідальність за поставку надійної і якісної продукції.

Атомна енергетика України на сьогоднішній день переживає період відродження, що знайшло своє відображення в "Програмі розвитку атомної енергетики України до 2030 року". Концерн "СоюзЕнерго" як корпоративний постачальник ДП НАЕК "Енергоатом" має всі технічні можливості і умови для виготовлення і підтвердження якості обладнання, що поставляється для АЕС.

Задоволення потреб споживачів шляхом виконання всіх вимог до продукції, проектування і розробка нового обладнання, дотримання технічних умов і організація якісного менеджменту процесів - стали основою філософії бізнесу Концерну «СоюзЕнерго».

Наш девіз: Успіх у бізнесі - гарантуємо якісним менеджментом!

Наші гарантії реалізуються на основі діючої системи менеджменту якості, планування і досягнення цілей в області якості по всіх функціям, рівням і процесам, узгодження зі стратегією розвитку і контекстом організації.

Політика в області якості Концерну «СоюзЕнерго» орієнтована на запити ринку, забезпечується необхідними ресурсами, втілюється командою однодумців і висококваліфікованих професіоналів. Кожен співробітник усвідомлює відповідальність за якість своєї праці і відповідальність перед внутрішніми і зовнішніми зобов'язаннями. Відносини будуються на основі взаємоповаги і довіри, компетентності та професіоналізму. Заохочується демонстрація безперервного поліпшення і лідерства.

Менеджери Концерну «СоюзЕнерго» демонструють лідерство, постійно вдосконалюють корпоративну культуру, аналізують ризики і ініціюють діяльність, пов'язану з бізнес-процесами і результативним функціонуванням системи менеджменту якості за вимогами міжнародного стандарту ISO 9001 діє до: 2015.

На виробничих підприємствах Концерну «СоюзЕнерго» функціонують лабораторії, які атестовані на проведення контролю якості продукції, що поставляється на енергетичні об'єкти заводів, підприємств і атомні станції.

МИ ЗАСТОСОВУЄМО НАСТУПНІ ВИДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ:

 • Вхідний контроль матеріалів, комплектуючих і устаткування
 • Візуально-вимірювальний контроль
 • Капілярний контроль
 • Радіографічний контроль
 • Ультразвуковий контроль
 • Магнітопорошковий контроль
 • Механічні випробування
 • Металографічні дослідження
 • Випробування на стійкість проти міжкристалітної корозії
 • Стилоскопіювання
 • Контроль герметичності
 • Спектральний аналіз
 • Хімічний аналіз
 • Визначення твердості

Вся продукція, яка поставляється нами, супроводжується деклараціями і сертифікатами відповідності з підприємства-виробника.

Продукція, що поставляється по 31 найменуванню ТУУ сертифікована в системі УкрСЕПРО і супроводжується оформленням декларацій про відповідність технічним регламентам з безпеки обладнання, що працює під тиском.

Таким чином, завдяки інжинірингу, власним виробничим потужностям, кваліфікованим фахівцям і забезпечення необхідної якості, ми в повній мірі забезпечуємо запити українських та зарубіжних споживачів.

Україна, ДнІпропетровска область, м. Новомосковськ, вул. Спаська, 8

+38 (056) 795-15-20

+38 (056) 795-15-22