ВИГОТОВЛЕННЯ ТРУБОПРОВІДНОЇ АРМАТУРИ, ЕНЕРГЕТИЧНОГО І ПРОМИСЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ

МІСІЯ І СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА ЯКОСТІ

Місією Концерну «СоюзЕнерго» є виготовлення і постачання високоякісної продукції, надання послуг на основі власного потенціалу проектування і виробництва, сучасних науково-технічних досягнень, світового досвіду інжинірингу.

Основоположним принципом в нашій роботі є визначення та розуміння потреб, очікувань споживачів.

Взаємовигідні і довгострокові партнерські відносини - наша філософія бізнесу!

Концерн «СоюзЕнерго» виробляє і поставляє трубопровідну арматуру, теплоенергетичне і промислове обладнання. Споживачами нашої продукції є підприємства гірничо-металургійного та теплоенергетичного комплексів, хімічної, нафтопереробної, цементної і атомної промисловості. Гірничо-металургійний і теплоенергетичний комплекси України - це основа функціонування та розвитку національної економіки країни, що покладає на виробників енергетичного обладнання велику відповідальність за поставку надійної і якісної продукції.

Атомна енергетика України на сьогоднішній день переживає період відродження, що знайшло своє відображення в "Програмі розвитку атомної енергетики України до 2030 року". Концерн "СоюзЕнерго" як корпоративний постачальник ДП НАЕК "Енергоатом" має всі технічні можливості і умови для виготовлення і підтвердження якості обладнання, що поставляється для АЕС.

Задоволення потреб споживачів шляхом виконання всіх вимог до продукції, проектування і розробка нового обладнання, дотримання технічних умов і організація якісного менеджменту процесів - стали основою філософії бізнесу Концерну «СоюзЕнерго».

Наш девіз: Успіх у бізнесі - гарантуємо якісним менеджментом!

Наші гарантії реалізуються на основі діючої системи менеджменту якості, планування і досягнення цілей в області якості по всіх функціям, рівням і процесам, узгодження зі стратегією розвитку і контекстом організації.

Політика в області якості Концерну «СоюзЕнерго» орієнтована на запити ринку, забезпечується необхідними ресурсами, втілюється командою однодумців і висококваліфікованих професіоналів. Кожен співробітник усвідомлює відповідальність за якість своєї праці і відповідальність перед внутрішніми і зовнішніми зобов'язаннями. Відносини будуються на основі взаємоповаги і довіри, компетентності та професіоналізму. Заохочується демонстрація безперервного поліпшення і лідерства.

Менеджери Концерну «СоюзЕнерго» демонструють лідерство, постійно вдосконалюють корпоративну культуру, аналізують ризики і ініціюють діяльність, пов'язану з бізнес-процесами і результативним функціонуванням системи менеджменту якості за вимогами міжнародного стандарту ISO 9001 діє до 2025.

На виробничих підприємствах Концерну «СоюзЕнерго» функціонують лабораторії, які атестовані на проведення контролю якості продукції, що поставляється на енергетичні об'єкти заводів, підприємств і атомні станції.

МИ ЗАСТОСОВУЄМО НАСТУПНІ ВИДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ:

 • Вхідний контроль матеріалів, комплектуючих і устаткування
 • Візуально-вимірювальний контроль
 • Капілярний контроль
 • Радіографічний контроль
 • Ультразвуковий контроль
 • Магнітопорошковий контроль
 • Механічні випробування
 • Металографічні дослідження
 • Випробування на стійкість проти міжкристалітної корозії
 • Стилоскопіювання
 • Контроль герметичності
 • Спектральний аналіз
 • Хімічний аналіз
 • Визначення твердості

Вся продукція, яка поставляється нами, супроводжується деклараціями і сертифікатами відповідності з підприємства-виробника.

Продукція, що поставляється по 31 найменуванню ТУУ сертифікована в системі УкрСЕПРО і супроводжується оформленням декларацій про відповідність технічним регламентам з безпеки обладнання, що працює під тиском.

Таким чином, завдяки інжинірингу, власним виробничим потужностям, кваліфікованим фахівцям і забезпечення необхідної якості, ми в повній мірі забезпечуємо запити українських та зарубіжних споживачів.

Україна, ДнІпропетровска область, м. Новомосковськ, вул. Спаська, 8

+38 (056) 795-15-20

+38 (056) 795-15-22